Instrukcja pracy

Referaty wygłoszone na konferencji zostaną wybrane do publikacji w postępowaniu Komitetu Naukowego. Każdy z czynnych uczestników konferencji może opublikować jeden tekst.

Prace muszą być napisane w języku angielskim. Wybór między British i American english leży po stronie autora, proszę jednak nie mieszać stylów. Pełny tekst nie powinien przekraczać 15 stron maszynopisu, w tym tabele, ryciny oraz spis piśmiennictwa.

Praca powinna zawierać następujące części:
        – wstęp,
        – metody,
        – wyniki,
        – dyskusja,
        – podsumowanie i wnioski.

Tytuł każdej sekcji powinien być napisany z wielkiej litery, pogrubiony i oddzielony pojedynczą pustą linię od zasadniczej części.

   Wymogi techniczne:
        – Czcionka
        – Times New Roman – 12.
        – Interlinia 1,5.
        – Tekst wyjustowany.
        – Akapity z wcięciem 1,25.
        – Podpisy nad tabelami i pod rycinami
        – czcionka 10, interlinia 1 np.:
                                  
                                             Ryc. 1. Skuteczność startowa polskich płotkarzy czterystumetrowców, w latach 1972-2006.

                                             Tab. 1. Wiek badanej grupy, z uwzględnieniem podziału ze względu na ukończoną uczelnię
                                            

        – W tekście musi znaleźć sie odniesienie do każdej tabeli i ryciny;
        – Marginesy: lewe 3,5 cm, prawe 3 cm, górny i dolny po 2,5 cm.
        – Piśmiennictwo alfabetycznie (system Harvard), przypisy w nawiasach okrągłych (Autor i rok wydania);
           W przypadku dwóch autorów podajemy nazwiska obydwu i rok wydania pracy (np. Kowalski i Nowak, 2009);
           Przy trzech lub więcej autorach podajemy nazwisko pierwszego i dodajemy i wsp. (np. Kalinowski i wsp., 2014);
        – Każda pozycja ze spisu musi być wykorzystana w tekście;
        – Adresy stron internetowych (w Piśmiennictwie) nie powinny zawierać hiperłącza.
        – Piśmiennictwo wg wzoru:

Artykuł w czasopismie:
Van der Geer J., Hanraads J.A.J., Lupton R.A. The art of writing a scientific article. J. Sci. Commun. 2010; 163: 51–59.

Książka:
Strunk Jr. W., White E.B. The Elements of Style, fourth ed. New York: Longman, 2010.

Rozdział w monografii:
Mettam G.R., Adams L.B. How to prepare an electronic version of your article. [w:] Jones B.S., Smith R.Z. (red.).
Introduction to the Electronic Age. New York: E-Publishing Inc., s. 281–304.

Pełny tekst musi być zapisany w programie Microsoft Word 2003 lub 2010 dla Windows.
Autorzy proszeni są o wysłanie prac na adres e-mail tomasz.niznikowski@awf-bp.edu.pl do dnia........

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję